सत्यमोहन

सयवर्षे सत्यमोहन : स्फूर्तिको राज के हो ?

सयवर्षे सत्यमोहन : स्फूर्तिको राज के हो ?

काठमाडौं । नेपालीहरुको ७२ वर्षे औसत आयु पार गरेर सत्यमोहन जोशी सय वर्ष कटिसकेका...