स्मार्ट फोन

स्मार्टफोनले यसरी गर्दैछ बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति

स्मार्टफोनले यसरी गर्दैछ बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति

यदि तपाईं आफ्नो बच्चालाई कम उमेरमै स्मार्टफोन वा ट्याबलेट थमाउँदा उसको ज्ञानमा बढोत्तरी हुन्छ...