हृदयघात

खाना र हृदयघातको सम्बन्धबारे कसरी जान्यौं ?

खाना र हृदयघातको सम्बन्धबारे कसरी जान्यौं ?

हृदयघातलाई अज्ञानताको कालो कोठाबाट उज्यालोमा ल्याउने कामको सुरुवात यिनै अध्ययनहरूले गरेका हुन्। सन् १९५०...