काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरमा सञ्चालनमा आयो कल सेन्टर

काठमाडौं महानगरमा सञ्चालनमा आयो कल सेन्टर

२३ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कल सेन्टर (गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र) सञ्चालनमा...