गण्डकी

बागलुङको नेवारे झरनाले प्रचार पाएन

बागलुङको नेवारे झरनाले प्रचार पाएन

८ भदौ, ढोरपाटन । नजिकै कालीगण्डकी नदी, वरपर घनाजङ्गल । बीचमा छ, नेवारेखोला झरना...