स्वास्थ्य समाचार

गर्भनिरोधको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय के हो ?

गर्भनिरोधको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय के हो ?

सन्तानको रहर पूरा भइसकेपछि वा सन्तानको योजना बनाउनुअघि शारीरिक सम्बन्ध कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने...