सम्बन्ध

यस्तो प्रवृत्ति जसले दाम्पत्य जीवनलाई खल्लो बनाउँछ

यस्तो प्रवृत्ति जसले दाम्पत्य जीवनलाई खल्लो बनाउँछ

आत्ममुग्ध अर्थात् आफैंमा मग्न हुने प्रवृत्ति । मानौं, दम्पतीमध्ये एक जनामा यस किसिमको प्रवृत्ति...