अभिभावक

हामी अभिभावकले सिक्नै पर्ने हो कि ?

हामी अभिभावकले सिक्नै पर्ने हो कि ?

विद्यार्थी कि अभिभावक कसलाई सिकाउने ? पढाउने कि सिकाउने भन्ने कुरामा पक्कै पनि हामी...