इतिहास

यस्तो छ इमोजीको इतिहास, कसरी सबैको फोनसम्म ?

यस्तो छ इमोजीको इतिहास, कसरी सबैको फोनसम्म ?

२ साउन, काठमाडौं । मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने सबैलाई इमोजीको बारेमा थाहा नहुने कुरै...