इतिहास

गोर्बाचोभ : इतिहासको संयोग हिंडेको बाटो

गोर्बाचोभ : इतिहासको संयोग हिंडेको बाटो

यथार्थमा गोर्बाचोभ भएर इतिहासको संयोग हिंडेको थियो । त्यो समयावधिको विश्व भावना हिंडेको थियो...