उम्मेदवारी

देशमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, चुनावमा मनोनयन ९ प्रतिशत

देशमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, चुनावमा मनोनयन ९ प्रतिशत

जनसंख्या र मतदाता संख्या दुवैमा महिलाहरुको आधाभन्दा बढी संख्या भए पनि उम्मेदवारीमा त्यो प्रतिविम्बित...