कतारमा नेपाली

कतारमा कामदारलाई दिन थालियो ‘इन्ड अफ सर्भिस’को सूचना

कतारमा कामदारलाई दिन थालियो ‘इन्ड अफ सर्भिस’को सूचना

कतार । कतारमा कम्पनीले बोलाएर ‘इन्ड अफ सर्भिस’ भन्दै पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सुरू गरेको...