कलेजो

कलेजोमा बोसो जमे के हुन्छ ?

कलेजोमा बोसो जमे के हुन्छ ?

काठमाडौं । कलेजो शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसले खाना पचाउन मात्र नभई शरीरबाट विषाक्त...