कामदार मागको सूचना

म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार मागको सूचना लुकाउन सघाउँदै सरकार

म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार मागको सूचना लुकाउन सघाउँदै सरकार

संसदमा छलफल भएर यही मस्यौदाअनुसार नै कानुन पारित भए श्रमिकले विदेशी कम्पनीमा भएको कामदार...