कालो रगत

महिनावारीमा कालो रगत बग्नु सामान्य हो ?

महिनावारीमा कालो रगत बग्नु सामान्य हो ?

महिलामा महिनावारीको बेला बग्ने रगतको रंग फरक-फरक हुन सक्छ । गाढा रातो र म्युकस...