खुलामञ्च

खुलामञ्चमा विपद् प्रतिकार्य अभ्यास

खुलामञ्चमा विपद् प्रतिकार्य अभ्यास

काठमाडौंको खुलामञ्चमा विपद् प्रतिकार्य पूर्वतयारी अभ्यास गरिएको छ ।