खेलकुद पूर्वाधार

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको आह्वान

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको आह्वान

५ असोज, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार (खेलग्राम) निर्माणका...