खोप

बालबालिकाको नियमित खोप मितव्ययी भएन, ७८ प्रतिशतसम्म खेर

बालबालिकाको नियमित खोप मितव्ययी भएन, ७८ प्रतिशतसम्म खेर

जन्मने वित्तिकै बालबालिकालाई लगाइने क्षयरोग विरुद्धको ‘बीसीजी’ खोप ७८ प्रतिशतसम्म खेर गएको पाइएको छ...