गणेश पौडेल

‘नेपाली लेखकमा अरुको पुस्तक पढ्ने बानी छैन’

‘नेपाली लेखकमा अरुको पुस्तक पढ्ने बानी छैन’

हाइकु वा डायोस्पोरिक साहित्य ? प्रकाश पौडेल ‘माइला’सँगको साक्षत्कारमा यी दुई विषय एकसाथ उठ्छ...