गुगलको फोन

गुगलको फोनमा टेलिकमको ई–सिम हाल्दा समस्या

गुगलको फोनमा टेलिकमको ई–सिम हाल्दा समस्या

नेपाल टेलिकमले वितरण थालेको ई–सिमले केही मोबाइलहरुमा समस्या देखाएको छ । ३१ भदौदेखि टेलिकमले...