गौतमश्री सहकारी

गौतमश्री सहकारीका अध्यक्षले मन्त्रालयमा बुझाए स्पष्टीकरण

गौतमश्री सहकारीका अध्यक्षले मन्त्रालयमा बुझाए स्पष्टीकरण

१६ भदौ, काठमाडौं । बचकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न...