जग्गा अतिक्रमण

दाङमा प्रशासन कार्यालयकै जग्गा अतिक्रमण

दाङमा प्रशासन कार्यालयकै जग्गा अतिक्रमण

‘अतिक्रमण गरी बनाएका घरहरु हटाउने सूचना जारी गरेपनि तत्काल बल प्रयोग गरेर हटाउन सक्ने...