जातीय विभेद

जातीय विभेदको सकसमा देश

जातीय विभेदको सकसमा देश

दलित भएकै कारण मर्नु, मारिनुपर्ने बर्बर अवस्था कायम छ । यस्तो सकसमा देश कसरी...