डा. अरुणा उप्रेती

रक्सीले मानिसलाई खाइरहेको हुन्छ, कसरी ?

रक्सीले मानिसलाई खाइरहेको हुन्छ, कसरी ?

मानिसहरू आफूले रक्सी खाएको ठान्छन् तर घटनाक्रम र उदाहरणले देखाउँछन् कि वास्तवमा रक्सीले मानिसलाई...