डा. नियुक्ति अर्जेल

‘आफैंलाई थाहा नहुने गरी दाँत भित्रभित्रै खराब भइसकेको हुनसक्छ’

‘आफैंलाई थाहा नहुने गरी दाँत भित्रभित्रै खराब भइसकेको हुनसक्छ’

१७ साउन, काठमाडौं । ‘मिलेका ती दाँतका पंक्ति’, ‘अनारका दाना झैं दाँत’, ‘लागेछ मायाको...