डा. राजेन्द्र शर्मा

‘वडाध्यक्ष र मेयर दुवैले पुराना कुरा भुलेर सहकार्य गर्नुपर्छ’

‘वडाध्यक्ष र मेयर दुवैले पुराना कुरा भुलेर सहकार्य गर्नुपर्छ’

कार्यपालिका र मेयरको लडाइँले अन्ततः घाटा त धरानलाई नै हुने हो । धरानलाई नोक्सान...