तथ्यांक विभाग

तथ्यांक विभागको सर्वेक्षण : २७ प्रतिशत फोहोर नदीमा फालिन्छ

तथ्यांक विभागको सर्वेक्षण : २७ प्रतिशत फोहोर नदीमा फालिन्छ

३१ जेठ, काठमाडौं । एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा संकलित हुने फोहोरको २७ प्रतिशत फोहोर...