तराई

तराईबाट पहाड उक्लँदै थप विषालु बनेका सर्प 

तराईबाट पहाड उक्लँदै थप विषालु बनेका सर्प 

नेपाली र पूर्वीय समाजमा प्रकृतिको पूजा विभिन्न दृष्टिकोणले गर्ने चलन छ । बोटबिरुवामा पीपल...