त्रिभुवन विश्व विद्यालय

दीक्षान्तमा पनि दुःखी यी गोल्डमेडलिस्ट र अरू विद्यार्थी !

दीक्षान्तमा पनि दुःखी यी गोल्डमेडलिस्ट र अरू विद्यार्थी !

ज्ञानको डिग्री त्रिविबाट लिएर दीक्षान्त समारोहमा टोपी उडाए पनि श्रमबजारमा चल्नका लागि विदेशकै विश्वविद्यालय...