देवता

हिन्दु देवताको फोटो भएको पत्रिकामा राखेर मासु बेचेको आरोपमा भारतमा एकजना पक्राउ

हिन्दु देवताको फोटो भएको पत्रिकामा राखेर मासु बेचेको आरोपमा भारतमा एकजना पक्राउ

२२ असार, काठमाडौं । देवी देवताको फोटो भएको कागजमा राखेर मासु बेचेको आरोपमा भारत...