धनगढी उपमहानगर

धनगढी उपमहानगरले सुरू गर्‍यो स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहोरको व्यवस्थापन

धनगढी उपमहानगरले सुरू गर्‍यो स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहोरको व्यवस्थापन

१७ वैशाख, काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्रोतमै वर्गीकरण गरेर फोहोर व्यवस्थापन सुरू गरेको...