निःशुल्क बिजुली

निःशुल्क बिजुलीको हचुवा घोषणा

निःशुल्क बिजुलीको हचुवा घोषणा

सामान्य अध्ययन र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसमेत नगरी हचुवामा गरेको लोकरिझ्याइँको घोषणाले...