निर्जीवन बीमा

निर्जीवन बीमा बजार र जोखिम मूल्यांकन

निर्जीवन बीमा बजार र जोखिम मूल्यांकन

हरेक बिमकले जोखिम न्यूनीकरण गरी बीमा जारी गर्नुपर्छ । तर बजारमा पहिला व्यापार-व्यवसाय वृद्धि...