निर्देशिका

सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप निर्देशिका’

सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप निर्देशिका’

२३ असार, काठमाडौं। सरकारले नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ ।...