परिवार नियोजन

परिवार नियोजनको सबैभन्दा उत्तम तरिका के हो ?

परिवार नियोजनको सबैभन्दा उत्तम तरिका के हो ?

परिवार नियोजनका साधन स्थायी र अस्थायी गरी दुई किसिमका हुन्छन् । स्थायी परिवार नियोजनको...