पूँजिगत खर्च

पूँजिगत खर्च कम हुँदा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित

पूँजिगत खर्च कम हुँदा दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित

२५ माघ, काठमाडौं । लगातार पूँजिगत खर्च कम हुँदा यसले दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिमा...