प्रयोगशाला

एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला, जहाँ गाईवस्तुदेखि कुकुरसम्मको स्वास्थ्य जाँच हुन्छ

एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला, जहाँ गाईवस्तुदेखि कुकुरसम्मको स्वास्थ्य जाँच हुन्छ

काठमाडौं । कति सामान्य कुराको नतिजा असामान्य हुन सक्छ । जस्तो कुनै गाई बिरामी...