प्रेस्टिजियो

पिज्जाको पारखी हुनुहुन्छ ? प्रेस्टिजियोले पस्किन्छ २० थरी पिज्जा

पिज्जाको पारखी हुनुहुन्छ ? प्रेस्टिजियोले पस्किन्छ २० थरी पिज्जा

काठमाडौं । तन्नेरी पुस्तालाई सोध्नै परेन, उनीहरुलाई नास्तामा के मनपर्छ ? तात्तातो जवाफ आउँछ- पिज्जा...