फौजी कीरा

फलफूलमा औँसा, केरामा खपटे र मकैमा फौजी कीराको प्रकोप

फलफूलमा औँसा, केरामा खपटे र मकैमा फौजी कीराको प्रकोप

म्याग्दीका खेतबारीका बाली तथा बगैचाका फलफूलमा फौजी किराको प्रकोप भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्...