बर्जु ताल

बर्जुतालको विकासमा स्थानीय तहको पहल सराहनीय

बर्जुतालको विकासमा स्थानीय तहको पहल सराहनीय

बर्जुतालको पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि अहिले धेरै प्रयास भइरहेका देखिन्छन् । तर यस तालको...