बाबुल गिरी

लय बनाउँदै, शब्द कोर्दै तयार पारिएको ‘सिरुपाते जुँगामा’

लय बनाउँदै, शब्द कोर्दै तयार पारिएको ‘सिरुपाते जुँगामा’

‘मलाई प्रत्यक्ष गाउन सक्दैन, ट्युनरले मिलाएको होला भनेर धेरैले टिकटकतिर कमेन्ट गरेका हुन्छन् ।...