बीपी जयन्ती

बीपीको समाजवाद र सम्पत्तिमाथिको हक

बीपीको समाजवाद र सम्पत्तिमाथिको हक

लोकतान्त्रिक समाजवाद सधैं आर्थिक–सामाजिक व्यवहारको कुरा गर्छ, राज्य प्रणालीको हैन; खुलापनको कुरा गर्छ, नियन्त्रणको...