भीष्म पितामह

भीष्म पितामहले बताएका थिए लामो आयुको रहस्य

भीष्म पितामहले बताएका थिए लामो आयुको रहस्य

भीष्म पितामह एक पौराणिक पात्र हुन् । कथा अनुसार उनी राजा शान्तनु र गगांका...