भ्यालेन्टाइन डे

ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे प्रिया

ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे प्रिया

तिमीले तर्ने हरेक जंघारमा मलाई पनि साथै लैजानु जसरी एउटा बटुवाले नदी तर्दै गर्दा...