भ्यू टावर

भ्यू-टावरको टुप्पाबाट

भ्यू-टावरको टुप्पाबाट

संसार हेर्ने संसार फेर्ने लालसाले कहिले लतारिंदै कहिले घिसारिंदै कहिले बोकिंदै कहिले ठोकिंदै कतै...