महानगर

३० दिनभित्र साइनबोर्डको कर नतिरे महानगरले हटाउने

३० दिनभित्र साइनबोर्डको कर नतिरे महानगरले हटाउने

७ असोज काठमाडौं । काठमाडौं महानगरिपालिकाले परिचयपाटी (साइनबोर्ड) राखेवापतको कर ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन...