महिला स्वास्थ्य

स्तनपान गर्नुअघि स्तन सफा गर्न जरुरी छ ? 

स्तनपान गर्नुअघि स्तन सफा गर्न जरुरी छ ? 

धेरैजसो महिलाले स्तनपान गराउनुअघि र पछि बच्चाको सरसफाइमा ध्यान दिंदै उसको मुख सफा गरिदिन्छन्...