मुख स्वास्थ्य

दाँतलाई सफा र सेतो कसरी बनाउने ?

दाँतलाई सफा र सेतो कसरी बनाउने ?

स्वस्थ शरीरको अनिवार्य सर्त हो, सफा दाँत । यस किसिमको दाँतले मान्छेको सौन्दर्य पनि...