म्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको...