राजपत्र

फोहोर मैला व्यवस्थापनसहितका २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध

फोहोर मैला व्यवस्थापनसहितका २५ क्षेत्रमा हड्ताल निषेध

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापनसहितका २५ वटा सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मान्दै...