राजस्व प्रणाली

जनताले नै कर तिर्न चाहने राजस्व प्रणाली कसरी बनाउने ?

जनताले नै कर तिर्न चाहने राजस्व प्रणाली कसरी बनाउने ?

कर सम्बन्धी कानुनमा भूतप्रभावी व्यवस्था लागू गरियो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हतोत्साहित हुने,...